Sandplay

Jeg arbejder også med Sandplay terapi, populært kaldet “Sandkasse Terapi”.
Det er specielt velegnet til at arbejde med børn. Men for voksne er det også fantastisk til at arbejde med problemer, man har svært ved at sætte ord på.

Jeg har 2 små sandkasser i mit arbejdsrum – en våd og en tør – og en stor symbol- og figur samling.

I løbet af en session indkredser vi hvad der skal arbejdes med – og sandkassen bliver fyldt…..

De fleste mennesker har leget i sand i deres barndom, bygge sandslotte, gravet tunneller og lavet sandkager. De fleste voksne ved hvordan sand smager, det ved vi kun fordi vi har smagt det. Barndommens fantasi blev udlevet på stranden, mellem land og vand, eller i sandkassen.
Sandplay terapi foregår i et rum med to sandkasser – en med tørt sand og en med vådt sand. Sandkasserne giver en ydre struktur, en fast ramme at være i, som repræsenterer tryghed. Der er hylder med små symboler/figurer, en symbolrigdom så både det indre og ydre liv kan symboliseres.

Ved at arbejde med symbolfigurerne i sand etableres et terapeutisk rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggøres og bearbejdes.
Billedsproget åbner for nogle følelsesmæssige udtryk, som det talte sprog ikke indeholder i sig selv. Vores sprog er meget rigt og nuanceret, når det handler om at beskrive objekter og funktioner, men mangelfuldt og fattigt, når vi skal beskrive og udtrykke følelser og sindstilstande. Her bruges symboler, der lever i drømme, i vores ubevidste. Når man som klient viser det i sandbilledet opleves det som en stor lettelse, fordi smerten ikke længere ligger inde i kroppen, men udenfor i sandkassen (som i tegneterapi).
Man skaber en slags orden i en uoverskuelig indre verden ved at lave opstillinger i sandkassen. Stort set hele verden kan reproduceres i sandet. Når “Verden” er skabt, og sandbilledet er færdigt, tages der et fotografi, som senere kan danne grundlag for den terapeutiske samtale og den videre udvikling.
Objekterne der sættes ned i sandet bliver symbolske billeder på psykisk indhold.