Klienter

Under den første session vil vi afdække  hvad der skal arbejdes med. Derefter vil der normalt bruges 3 – 5 sessioner på at få gennemarbejdet problemet. Det kan dog variere lidt afhængig af hvad problemet er.

Inden for NLP mener man, at alle resourcer er til stede inde i en selv. De skal bruges på det rigtige tidspunkt.

I NLP-værktøjskassen er der en masse forskelligt værktøj; processer, øvelser, teknikker. De kan hjælpe os til at udnytte de skjulte resourcer. Jeg har to værktøjskasser; en coaching- og en terapikasse.

Dem vil vi arbejde med og sammen gå hen af vejen og se hvordan du udvikler dig.

Jeg arbejder ikke med misbrugere eller personer, der bruger lægeordineret psykofarmaka.

Da jeg er 4. års NLP studerende er jeg under supervision fra en uddannet NLP terapeut.

Jeg har fuld tavshedspligt.